Odčitavanje števcev za elektriko

Odčitavanje števcev za elektriko

Električno energijo lahko razdelimo v dva velika sklopa odjema. Ločimo namreč gospodinjski in industrijski odjem električne energije. Novejši števci električnega odjema so že v digitalni obliki, nekateri celo neposredno povezani z upravitelji, medtem ko je potrebno starejše števce popisati ročno na licu mesta odjema.

Odčitavanje števcev

Nudimo Vam odčitavanje vseh vrst števcev v vseh oblikah storitve. S tem lahko zadovoljimo vse Vaše zahteve in želje na enem mestu.