Odčitavanje števcev za vodo

Odčitavanje števcev za vodo

Poznamo več vrst števcev za vodo oziroma vodomerov. Njihova različnost je, poleg očitne zunanjosti, predvsem v načinu delovanja. Tako poznamo propelerske, volumetrične, induktivne, ultrazvočne, enotokovne in večtokovne merilce pretoka vode. Njihovo delovanje pa je odvisno od objekta v katerem se nahajajo. Glede na objekt nahajanja pa poznamo stanovanjske, hišne in industrijske vodomere.

Odčitavanje števcev

Nudimo Vam odčitavanje vseh vrst vodomerov. Odčitavanje popolnoma prilagodimo Vašim željam in potrebam. Storitev odčitavanja lahko opravljamo ročno, radijsko ali daljinsko, odvisno od vrste in lastnosti vodomera.